Sadr Region

Sadr Region
0

Sadr Region

Sadr, Gamma Cygni (γ Cyg) is a yellow-white supergiant star located in the constellation Cygnus. With an apparent magnitude of 2.23, it is the constellation’s second brightest star, after Deneb. Sadr lies at an approximate distance of 1,800 light years from Earth. It lies in a rich field of the Milky Way and is surrounded by the diffuse emission nebula IC 1318, also known as the Gamma Cygni Nebula or Sadr Region. It is not physically related to Sadr, but merely lies in the same line of sight. The nebula is located much farther away than the star, at a distance of 4,900 light years.
SPECIFICATIONS
Telescope ..........................................................................................................................................................................................................................
Telescope
SPA-3 Takahashi FSQ-106EDX4
Camera ..........................................................................................................................................................................................................................
Camera
FLI PL16083
Location ..........................................................................................................................................................................................................................
Location
Spain
Date of observation ..........................................................................................................................................................................................................................
Date of observation
One Click Observation 26 June 2021
Filters ..........................................................................................................................................................................................................................
Filters
SHO
Processing ..........................................................................................................................................................................................................................
Processing
Affinity Photo
Start now your 1-week free trial to observe the night skies as you never did before
Try it free
See all photo