Rho Ophiuchi

Rho Ophiuchi
6 months ago
0

Rho Ophiuchi

ρ Ophiuchi region : Antares is the bright yellow star, ALNiyat the red star,. ρ Ophiuchi is the close pair in blue nebulosity, you can also see the reflection nebula inside blue nebulosity. Two dust cloud filaments just make it hypnotic.
.
..
.
In this image, you can find
• IC 4605
• rho Oph Nebula
• IC 4604
• IC 4603
• The star ωOph
• The star 22Sco
• The star ρOph
• The star Al Niyat (σSco)
• The star οSco.
SPECIFICATIONS
Telescope ..........................................................................................................................................................................................................................
Telescope
One Click Observation
Camera ..........................................................................................................................................................................................................................
Camera
One Click Observation
Location ..........................................................................................................................................................................................................................
Location
One Click Observation
Date of observation ..........................................................................................................................................................................................................................
Date of observation
One Click Observation
Filters ..........................................................................................................................................................................................................................
Filters
LRGB
Processing ..........................................................................................................................................................................................................................
Processing
deepSkyTracker, photoshop
Credits ..........................................................................................................................................................................................................................
Credits
One Click Observation
Use our web app to take stunning images of the night sky.
Try it free
See all photo